تاریخچه و سوابق

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی كتاب مير :

در تيرماه سال 1375 به پشتوانه دانش’ نبوغ و سعی و تلاش وافر جمعی از ساعی ترين پزشكان’ دانشجويان’ استادان’ متخصصان’ پزشكان و دانشجويان تراز اول علوم پزشكي و علوم پايه كشور با هدف نشر فرايند نوينی از آموزش پا به عرصه نشر دانشگاهی كشور نهاد.

عمده كتب منتشره اين مؤسسه كتب تاليفی ميباشند كه در قالب يك مجموعه تحت عنوانی خاص، گروهی خاص از دانشجويان در يكی از مقاطع دانشگاهی مخاطب قرار میدهد و خواننده با مطالعه اولين عنوان از اين مجموعه‌ها خيلي زود درمی يابد كه اين كتب بسيار هدفمند جهت كسب آمادگی علمی خواننده در كوتاهترين زمان ممكن طراحی’ تاليف و تدوين شده است.
ويژگی بارز ديگر كتب اين مؤسسه روزآمد شدن مستمر آنهاست’ چرا كه مديريت مؤسسه بر اين باور است كه كتب منتشره كتاب مير می بايست چكيده آخرين دستاوردهای علمی در هر يك از زمينه‌های مورد بحث براساس آخرين مراجع معتبر در آن رشته باشد.

براين باور بسياری از كتب اين مؤسسه علیرغم استقبال دانشجويان از ويرايش موجود’ مجددا مورد تجديد نظر كللی و جزيی قرار مي‌گيرد تا اطمينان دانشجويان به كتب اين مؤسسه همچنان به قوت خويش باقي باشد.

خوشبختانه در قريب 23 سال گذشته اين مجموعه‌ها در ميان دانشجويان علوم پايه پزشكی’ دندانپزشكی’ داروسازی’ دانشجويان بالينی پزشكی و دندانپزشكی’ علوم آزمايشگاهی پرستاری‏’ مامايی’ تغذيه’ و صنايع غذايی و ميكروبيولوژی جايگاه مستحكم خويش را يافته است’ به طوری كه بسياری از عناوين اين مؤسسه به نوبت چاپ‌های دورقمی دست يافته است.

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.